Photo


Photo
Tags: synth cat space
Photo
slapdashing:

type-lover:

Assorted Typographyby Pavlov Visuals TypeJunkie

slapdashing:

type-lover:

Assorted Typographyby Pavlov Visuals TypeJunkie

Photo

(Source: vk.com, via q3a)

Photo
Photo
Video

(Source: Spotify)

Tags: music spotify
Photo
devkidstudio:

Glass Burlas - Pre tento projekt programujem dve aplikácie: 
1. Mod & Map = aplikácia na kreslenie (modelovanie) a mapovanie 2. Perform =  aplikácia na generovanie obrazu v reálnom čase
Na tomto mieste sa budem venovať tej prvej.
1. Mod & Map App
Vytváram nástroj, niečo ako ceruzka. Nástroj na kreslenie v priestore. Použijem ho na prekleslenie fyzických objektov do digitálneho formátu. Nebudem vytvárať realistické zobrazenie, ale z fyzických objektov vytiahnem len ich pozíciu. Spojenie medzi fyzickým a digitálnym zachovám, niekto tomu hovorí mapping. To je ale jedno, dôležitejšie je, že jeden priestor zbavím fyzickej podstaty, tomu druhému, dám fyzickú reprezentáciu.
Pomocou vytvoreného nástroja vytýčim body — súradnice v priestore. To je len prvý krok.

Bod je základný prvok. Každý bod je unikátny, má svoju funkciu a meno. Všetko bude odvodené od týchto bodov. (Obr. 2)

Body spájam do čiar. Jeden bod môže byť zdieľaný viacerými čiarami. Zdieľať body sa oplatí, špeciálne pri mapovaní to docením. Menej modov = menej práce s ladením. Princíp menej je viac používam aj pri definícii čiary resp. krivky. Implementoval som funkciu, na ktorej vymedzenie stačia 3 body aka Quadratic Bezier. (Obr. 3)

Prečo toľko snahy o redukciu bodov? Maping si vyžaduje množstvo práce priamo na mieste. Čas na túto prácu býva väčšinou veľmi limitovaný, pri tomto projekte to platí dvojnásobne. Vtesnať sa do harmonogramu fungujúceho kostola je náročné. Aj preto je dôležité vytvoriť nástroj, s ktorým sa dá rýchlo a efektívne pracovať.

Čiary spájajú body a diferencujú priestor. Tieto čiary slúžia ako stavebný prvok pre tvorbu finálnych 3D objektov. Vzdiknuté objekty budú tvoriť finálny obraz.
Objekty budú vytvárané v reálnom čase. Nakreslené čiary budem spájať s rôznymi šablonami (obr. 5) a pomocou analýzy hudby a mojich inštrukcíí, budem vytvárať objekty meniace svoju vizuálnu reprezentáciu. To všetko pomocou druhej aplikácie Perform, o ktorej napíšem viac nabudúce.

Jednoduchá schéma: bod -> čiara + šablona -> objekt


Prvé testy.

devkidstudio:

Glass Burlas - Pre tento projekt programujem dve aplikácie: 

1. Mod & Map = aplikácia na kreslenie (modelovanie) a mapovanie 
2. Perform =  aplikácia na generovanie obrazu v reálnom čase

Na tomto mieste sa budem venovať tej prvej.

1. Mod & Map App

Vytváram nástroj, niečo ako ceruzka. Nástroj na kreslenie v priestore. Použijem ho na prekleslenie fyzických objektov do digitálneho formátu. Nebudem vytvárať realistické zobrazenie, ale z fyzických objektov vytiahnem len ich pozíciu. Spojenie medzi fyzickým a digitálnym zachovám, niekto tomu hovorí mapping. To je ale jedno, dôležitejšie je, že jeden priestor zbavím fyzickej podstaty, tomu druhému, dám fyzickú reprezentáciu.

Pomocou vytvoreného nástroja vytýčim body — súradnice v priestore. To je len prvý krok.

Bod je základný prvok. Každý bod je unikátny, má svoju funkciu a meno. Všetko bude odvodené od týchto bodov. (Obr. 2)

Body spájam do čiar. Jeden bod môže byť zdieľaný viacerými čiarami. Zdieľať body sa oplatí, špeciálne pri mapovaní to docením. Menej modov = menej práce s ladením. Princíp menej je viac používam aj pri definícii čiary resp. krivky. Implementoval som funkciu, na ktorej vymedzenie stačia 3 body aka Quadratic Bezier. (Obr. 3)

Prečo toľko snahy o redukciu bodov? Maping si vyžaduje množstvo práce priamo na mieste. Čas na túto prácu býva väčšinou veľmi limitovaný, pri tomto projekte to platí dvojnásobne. Vtesnať sa do harmonogramu fungujúceho kostola je náročné. Aj preto je dôležité vytvoriť nástroj, s ktorým sa dá rýchlo a efektívne pracovať.

Čiary spájajú body a diferencujú priestor. Tieto čiary slúžia ako stavebný prvok pre tvorbu finálnych 3D objektov. Vzdiknuté objekty budú tvoriť finálny obraz.

Objekty budú vytvárané v reálnom čase. Nakreslené čiary budem spájať s rôznymi šablonami (obr. 5) a pomocou analýzy hudby a mojich inštrukcíí, budem vytvárať objekty meniace svoju vizuálnu reprezentáciu. To všetko pomocou druhej aplikácie Perform, o ktorej napíšem viac nabudúce.

Jednoduchá schéma: bod -> čiara + šablona -> objekt

Prvé testy.

Photo

(Source: filipruisl)

Link

filipruisl:

beautiful!

(Source: filipruisl)

Photo
designeverywhere:

Submitted by Marinus SchepenStudium Generale
Photo
dromik:

Natalia Zaluska — untitled, 2014.
Photo

(Source: grog-eu)

Photoset

filipruisl:

.soundscapes / tides of voltage

soundscapes is a pair of waveform explorers who like to experiment with compositions, arrangements, sequences and non-sequences. This is their debut EP Tides of Voltage. 
 

If we may, we advise you to listen to this remarkable journey as its meant to be. That would be on good quality speakers/headphones, ideally with your body buried into a comfy sofa.
 
credits
released 25 September 2013 
EXTB047 

recorded at Kobka Studios 
big thanks to Adam Dekan, An Chaosdroid and Juraj Hoppan 
 
 
follow / spread / support / listen

(Source: filipruisl, via filipruisl)

Photo